Zatrudnienie spada, AUD traci

Zatrudnienie w australijskiej gospodarce w grudniu obniżyło się o ponad 5 tys., zaś stopa bezrobocia wzrosła do 5,4%. Dane są nieco gorsze od oczekiwań rynku i choć ogólnie sytuacja na australijskim rynku pracy nie jest zła, dane mogą mieć istotne znaczenie dla notowań lokalnej waluty. Kurs AUDUSD od dłuższego czasu znajduje się w szerokiej konsolidacji pomiędzy 1,016 a 1,06 i w ostatnim czasie bez powodzenia dobijał się do górnej granicy tego przedziału.

Dane mogą być zatem idealnym orężem dla broniących oporu sprzedających, szczególnie, iż zamykają one drugą połowę roku, która jednak na rynku pracy była zauważalnie słabsza niż pierwsza. Na rynku kontraktów terminowych na stopę procentową nie ma zgody, co do tego, czy RBA jeszcze zdecyduje się na obniżki. Wzrost stawek w ostatnim czasie zdawał się wykluczać taką możliwość, ale po słabych danych furtka do ewentualnej obniżki ponownie się otwiera. Gdyby RBA zasygnalizował taką możliwość kurs niechybnie oddaliłby się od oporu. Należy jednak pamiętać, iż na rozstrzygnięcie na AUDUSD wpływ mieć będą inne rynki, w tym szczególnie S&P500 i EURUSD.

Goldman pociągnął banki w górę, dziś kolejne raporty

Hossa na rynkach finansowych w ostatnim kwartale roku ewidentnie służyła wynikom banków. Szczególnie skorzystał na tym Goldman Sachs, notując 3-krotny wzrost zysku. W innych przypadkach poprawa nie była aż tak spektakularna, ale wyniki były zauważalnie lepsze niż rok wcześniej (więcej w pulsie rynku). Dziś kolejne ważne raporty. Sektor bankowy reprezentować będą Citigroup i BoA, ale kluczowy może być raport Intela. Wyniki i prognozy spółki często traktowane są jako wyrocznia dla całej gospodarki i mogą mieć istotny wpływ na szeroki rynek. Ten raport po sesji w USA.

Philly Fed istotny dla oceny koniunktury w USA, w nocy PKB Chin

Koniec tygodnia wygląda również bardzo ciekawie jeśli chodzi o publikacje danych makroekonomicznych. Kilka ciekawych raportów poznamy dziś w USA. Szczególnie interesująco zapowiada się publikacja indeksu Fed z Filadelfii po tym, jak analogiczny indeks nowojorskiego Fed był wyraźnie niższy niż oczekiwano. Te dane o 16.00, zaś wcześniej tygodniowe dane o nowych bezrobotnych oraz dane z rynku budownictwa mieszkaniowego (14.30).
W nocy natomiast czekają nas publikacje danych z Chin. Zdecydowanie najważniejszym raportem będzie tu PKB za ostatni kwartał ubiegłego roku. Rynki oczekują, iż wzrost przyspieszył z 7,4 do 7,8%, na co wskazywały już miesięczne dane. Te dane powinniśmy poznać ok. 3.00 naszego czasu.

dr Przemysław Kwiecień