Produkcja węgla energetycznego w tym okresie wyniosła 125,04 tys. ton, czyli wzrosła o 18,6% r/r i spadła o 3,0% m/m. Produkcja węgla koksującego wyniosła natomiast 17,58 tys. ton, czyli spadła o 36,7% r/r i o 12,6% m/m. Odzysk węgla z hałd sięgnął 7,29 tys. ton i spadł o 58,5% r/r oraz o 6,7% m/m.

Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji (na podstawie danych za 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. W r. obr. 2012 (zakończonym 30 czerwca 2012) odnotowała 165,5 mln USD przychodów (wzrost o 9,7%), a zysk netto sięgnął 38,4 mln USD (wzrost o 4,3%). Produkcja węgla w ostatnim roku obrotowym zwiększyła się o 54,5% do 1,64 mln ton.