Sprzedaż węgla koksującego w ub.r. wyniosła 5,0 mln ton, zaś węgla energetycznego sięgnęła 4,73 mln ton. NWR planowało, że zewnętrzna sprzedaż osiągnie 10,2-10,3 mln ton węgla, podzielonych w przybliżeniu na 50% węgla energetycznego i 50% węgla koksującego.

Wolumen sprzedaży koksu wyniósł w 2012 roku 555 tys. ton wobec planowanych ok. 600 tys. ton, wynika z komunikatu.

W samym IV kw. 2012 r. produkcja węgla wyniosła 2,60 mln ton, a koksu - 155 tys. ton. Wolumen sprzedaży węgla koksującego wyniósł 1,16 mln ton, węgla energetycznego - 1,35 mln ton, zaś koksu - 123 tys. ton, podano także w materiale.

NWR podał, że liczby te są niezaudytowanymi dostępnymi, na dzień 14 stycznia, szacunkami i mogą ulec zmianie. Spółka opublikuje wyniki za 2012 rok w czwartek, 21 lutego 2013 r., i wówczas zostaną przedstawione dodatkowe informacje.

New World Resources Plc jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje trzy projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie. W 2011 r. odnotowała 1,63 mld euro skonsolidowanych przychodów.