Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyprodukowały w 2012 r. prawie 13,5 mln ton węgla wobec założeń na poziomie 13,3 mln ton, wynika z wypowiedzi prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego dla "Parkietu". Przy obecnych zasobach i organizacji pracy spółka zakłada wydobycie na poziomie 14 mln ton rocznie od 2015 r.

"Od 2015 r. zakładamy wydobycie rzędu 14 mln ton rocznie przy obecnych zasobach i organizacji pracy. Gdyby miało być to więcej, musimy zacząć rozmawiać o 6-dniowym tygodniu pracy kopalń, ale - podkreślam - nie górników. Górnicy muszą wiedzieć, że gdy jest koniunktura i zbyt, musimy wydobywać więcej" - powiedział Zagórowski "Gazecie Giełdy Parkiet".

Prezes potwierdził także utrzymanie przez zarząd spółki rekomendacji wypłaty dywidendy za 2012 r. w wysokości minimum 30% zysku netto, ale decyzja ta zależy od właściciela. Poinformował także o trwającym badaniu rynku i negocjacjach z bankami w celu ewentualnej emisji obligacji.

Natomiast Zagórowski jest ostrożny co do perspektywy połączenia JSW z Katowickim Holdingiem Węglowym. "Analizowaliśmy aktywa KHW. Spółka ta jest dziś w trudnej sytuacji i teraz byłoby to tylko przejęcie restrukturyzacyjne. Dlatego mielibyśmy co do niego wątpliwości. Niemniej jednak w holdingu są pojedyncze, bardzo ciekawe aktywa, dobrze rokujące na przyszłość. Podobnie zresztą jest w przypadku kilku kopalń Kompanii Węglowej" - powiedział.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2011 r. w kopalniach JSW wydobyto 8,8 mln t węgla koksowego (w tym 7,3 mln t koksowego typu 35) oraz 3,8 mln t węgla do celów energetycznych.