Zapowiadane luzowanie polityki pieniężnej trwa. Wczorajsza obniżka była trzecią z kolei. Decyzja RPP nie wpłynęła od razu na wycenę polskiej waluty. Złoty natomiast silnie umacniał się mniej więcej od otwarcia rynków w USA. Wskazywać to może, że część amerykańskich graczy spodziewała się bardziej radykalnego posunięcia. Od dzisiaj podstawowa stopa procentowa w Polsce wynosi 4,00% a najbardziej ostrożne wypowiedzi rynkowe mówią o jeszcze co najmniej jednej obniżce do poziomów 3,50-3,75% w przeciągu najbliższego pół roku.

Dla rynków, ważniejsza od samej decyzji RPP była konferencja, która odbyła się o godzinie 16.00. Podczas konferencji Rada potwierdziła gotowość do dalszego luzowania polityki pieniężnej o ile doniesienia gospodarcze potwierdzą osłabienie koniunktury w Polsce. Retoryka członków Rady nie była jednak tak stanowcza jak podczas poprzednich konferencji (w grudniu i listopadzie). Słowa członków można odczytać jako chęć zawieszenie procesu obniżania stóp w celu dokładnego zbadania konieczności jego kontynuowania. Słowa te spowodowały gwałtowne umocnienie się złotego.

Pozytywny sygnał napłynął zza oceanu. Rozpoczął się tam w tym tygodniu sezon wyników. Tradycyjnie, jako pierwsza wyniki podała spółka Alcoa – największy producent aluminium w USA. Zaskoczyła ona nie tylko większym od prognoz zyskiem za poprzedni kwartał, ale przede wszystkim bardzo optymistyczną wizją przyszłości. Podkreślić należy, że rosnące z okresu na okres wyniki finansowe amerykańskich spółek mogą świadczą o wyjściu tamtejszej gospodarki z recesji.
W dniu dzisiejszym szczególną uwagę zwrócić należy na Europejski Bank Centralny, który podejmie decyzje w sprawie stóp procentowych. Rynek zgodnie przewiduje pozostawienie stopy procentowej na niezmienionym poziomie (0,75%), a dużo ważniejszym wydarzeniem będzie konferencja prasowa (początek o godzinie 14.30), która powinna wskazać na obraz gospodarki europejskiej.

Uwagę inwestorów, skupi również amerykański rynek pracy. O godzinie 14.30 poznamy tygodniową zmianę liczby wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Szacunki analityków wskazują na skrócenie się kolejki osób oczekujących po zasiłek w poprzednim tygodniu do 365 tys. wobec 372 tys. w poprzednim tygodniu.

Michał Iskat – specjalista cash managment w Internetowykantor.pl