Gdyby nie wpadka z prezesem, Giełda Papierów Wartościowych mogłaby zaliczyć miniony rok do całkiem udanych. Kapitalizacja spółek krajowych na głównym rynku wzrosła o 17,3 proc., WIG wzrósł o 26,2 proc., na rynku głównym przeprowadzono 19 debiutów , 89 na NewConnect i 64 na Catalyst. Tylko średnie obroty sesyjne psuły obraz, osiągając wartość 753 mln zł, czyli o 24,6 proc. mniejszą niż rok wcześniej.

"W okresie pogorszonej koniunktury na światowych rynkach, GPW zwiększyła udziały w obrocie akcjami w Regionie. Rynek instrumentów dłużnych Catalyst odnotował znaczny wzrost wartości emisji (+30,7%) i obrotów sesyjnych GPW przeprowadziła kluczowy etap prac nad wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego (UTP) oraz przejęła Towarową Giełdę Energii (TGE), która z kolei uruchomiła Giełdę Gazu" - czytamy w komunikacie.

Główne indeksy w górę

Mimo utrzymującej się przez znaczną część roku niesprzyjającej koniunktury na rynkach finansowych, główne indeksy zakończyły 2012 r. najwyższymi wzrostami procentowymi od 2009, jak podkreśla GPW.

"Roczna zmiana indeksu WIG wyniosła 26,2%, a WIG20 20,4%. Indeks WIG20TR, który jest obliczany z uwzględnieniem dochodów z akcji, odnotował wzrost o 28,7%. Indeksami sektorowymi o najwyższych wzrostach w 2012 roku były kolejno WIG-SUROWCE (+78,9%), WIG-CHEMIA (+57,9%) oraz WIG-PALIWA (+39,1%)" - czytamy dalej.

Natomiast największe spadki odnotowały: WIG-BUDOWNICTWO (-30,9%), WIG-TELEKOMUNIKACJA (-21,2%) i WIG-ENERGIA (-2,7%). Indeks rynku NewConnect, NCIndex odnotował spadek o 20,1%.

Trochę mniej debiutów niż w 2011 r.

"Rok 2012 przyniósł dalszy wzrost liczby notowanych spółek, zarówno na Głównym Rynku GPW, a także na NewConnect, przy czym liczba debiutów na obu rynkach była niższa niż w 2011 r. Na Głównym Rynku liczba spółek wzrosła z 426 na koniec 2011 r. do 438, a w ciągu dwunastu miesięcy 2012 r. miało miejsce 19 debiutów" - wyliczyła giełda.

Kapitalizacja spółek krajowych na Głównym Rynku wzrosła o 17,3% do 523,4 mld zł, a łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych o 14,2% do 734,0 mld zł. Na NewConnect w roku 2012 zadebiutowało 89 spółek, a łączna liczba notowanych podmiotów wzrosła o 22,2% do 429. Kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych łącznie na tym rynku zwiększyła się o 30,6% do 11,1 mld zł.

Na parkiecie jest już 51 spółek zagranicznych

"W 2012 r., mimo niższej aktywności emitentów na rynku pierwotnym, kolejne spółki zagraniczne zdecydowały się na debiut w Warszawie. Na początku grudnia zadebiutowała 50. zagraniczna spółka, a na koniec roku łącznie na GPW notowanych było 51 spółek zagranicznych, w tym 43 na Głównym Rynku i 8 na NewConnect" - podano.

Spadek wartości obrotów

Analogicznie do innych giełd światowych, GPW odnotowała niższą wartość obrotów akcjami. Średnie obroty na sesję na Głównym Rynku wyniosły 753 mln zł i były niższe o 24,6% niż w rekordowym roku 2011. Na NewConnect obroty obniżyły się o 38,1% do 4,6 mln zł na sesję. Jednocześnie w 2012 r.

GPW najsilniejsza w regionie

GPW nadal zwiększała udziały w wartości obrotu na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej. Obrót akcjami na GPW stanowił 53,7% obrotów w Regionie w 2012 wobec 50,0% w 2011 r.

"Na rynku kontraktów terminowych GPW odnotowała spadek średniego wolumenu na sesję o 26,9%, w przypadku opcji spadek średniego sesyjnego wolumen obrotu wyniósł 19,7%. Znacznym wzrostem głównych parametrów rynkowych charakteryzował się w roku 2012 rynek Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 155, a wartość emisji o 30,7% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł. Średnie obroty na sesję wzrosły ponad dwukrotnie do 4,5 mln zł. Na rynku Treasury BondSpot Poland, przeznaczonym do notowań skarbowych papierów wartościowych, obroty w transakcjach kasowych wzrosły o 46,7% do 449,6 mld zł" - wynika z komunikatu.

GPW poinformowała, że rok 2012 to także kluczowy etap pracy nad nowym systemem transakcyjnym dla rynków finansowych GPW, którego uruchomienie nastąpi 15 kwietnia 2013 r.

Nowy energetyczny parkiet

"W 2012 r., Grupa GPW powiększyła się o Towarową Giełdę Energii, w znaczący sposób poszerzając obszar działalności Giełdy o rynek towarowy. Środki na akwizycję zostały pozyskane z emisji obligacji GPW o łącznej wartości nominalnej 245 mln zł, które są notowane na rynku Catalyst. W grudniu 2013 r. Towarowa Giełda Energii uruchomiła nowy perspektywiczny rynek – Giełdę Gazu" - podsumowano.

Tylko ta niespodziewana, zasmucająca wpadka z prezesem...

Ten pozytywny obraz psuje tylko wielka i zasmucająca wpadka prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego, zawieszonego przez rade Nadzorczą GPW z podejrzeniem złamania zasad etycznych.

Sobolewskiemu zarzucono, że mógł wykorzystywać pełnioną funkcję do uzyskiwania korzyści dla swojej partnerki, aktorki Anny Szarek. Do niektórych spółek giełdowych, które nadzoruje GPW, wysyłane były propozycje sfinansowania filmu "Klątwa Faraona", w którym aktorka miała wystąpić.

Miało dziać się to również za pośrednictwem firmowych skrzynek osób blisko związanych z zarządem GPW. W ten sposób na firmy mogła być wywierana presja. Zdaniem Rady Giełdy doszło do konfliktu interesów, dlatego prezes GPW nie pełni tymczasowo swojej funkcji. Sprawa może zakończyć się odwołaniem go ze stanowiska.

Tymczasem kurs GPW w górę

Kurs akcji GPW na giełdzie nie reaguje na zarzuty stawiane prezesowi i rośnie na fali ogólnego optymizmu związanego z poprawą atmosfery na rynkach akcji. W ciągu ostatniego miesiąca zyskał 8,5 proc., a dziś na pierwszej sesji 2013 r. rośnie o 1,5 proc.