Nawet o cztery procent wobec euro i franka szwajcarskiego oraz o dziesięć procent wobec dolara może się osłabić złoty w pierwszym półroczu 2013 roku. Naszej walucie nie będzie sprzyjać między innymi spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce.
Zobacz kurs złotego wobec głównych walut w ostatnim miesiącu / Media

Euforia zakupów na giełdowych rynkach przełożyła się w ostatnich tygodniach również na umocnienie złotego. Inwestorzy chętnie kupują polską walutę, bo towarzyszący końcówce roku optymizm sprzyja podejmowaniu większego ryzyka. A ono zwykle objawia się właśnie w inwestowaniu między innymi w waluty krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy jednoczesnym znaczącym osłabieniu dolara.

Dzięki temu złoty w ostatnim miesiącu umocnił się o ponad dwa procent wobec euro oraz franka szwajcarskiego i aż o sześć procent w stosunku do dolara. Nie udało mu się jednak na razie przebić psychologicznych poziomów, czyli czterech złotych na euro i trzech złotych na amerykańskiej walucie.

Kurs złotego do głównych walut / Media

Zdaniem analityków "rajd świętego Mikołaja" może jeszcze potrwać do końca roku, chociaż trudno szukać jego fundamentalnego uzasadnienia. Wiele wskazuje jednak na to, że na początku przyszłego roku będziemy mieli do czynienia z odwróceniem trendu wzrostowego polskiej waluty.

- "Obecne wzrosty na rynkach mają ścisły związek z decyzjami banków centralnych, przede wszystkim amerykańskiego Fed, które deklarują, że będą dalej stymulować gospodarkę przy pomocy na przykład programów skupu obligacji" - mówi Marcin R. Kiepas, analityk z DM XTB. - "To powoduje optymizm, który jednak na początku 2013 roku zacznie się osłabiać."

Koniec euforii spowoduje z kolei korektę wzrostów nie tylko na giełdzie, ale również na złotym. Średnie prognozy analityków, z którymi rozmawiał Money.pl nie pozostawiają wątpliwości. W pierwszym półroczu powinniśmy spodziewać się osłabienia polskiej waluty.

W stosunku do euro i do franka szwajcarskiego może ono wynieść około czterech procent wobec obecnych poziomów. Większego osłabienia złotego można spodziewać się w porównaniu do dolara, który w pierwszych sześciu miesiącach roku może umocnić się średnio o dziesięć procent.

Prognozy dla kursu złotego wobec euro w 2013 roku / Media

Jak pokazuje powyższy wykres, dopiero druga połowa roku może przynieść ponowne odbicie złotego. Powinno ono doprowadzić polską walutę do poziomów, które mniej więcej notujemy obecnie. Trzeba jednak zauważyć, że na prognozę 12-miesięczną powinniśmy wziąć dużą poprawkę. Nie sposób bowiem dokładnie przewidzieć, jak w tym czasie rozwinie się sytuacja w Polsce i strefie euro oraz tego, jak głębokie będzie spowolnienie gospodarcze. A w ogromnej mierze właśnie od tego zależy zachowanie polskiej waluty.Prognozy kursu złotego wobec franka szwajcarskiego w 2013 roku / Media

Obok obniżek stóp procentowych i spowolnienia wzrostu gospodarczego, złotemu nie będzie również w pierwszym półroczu sprzyjać niepewność związana z tym, czy rząd nie będzie zmuszony do nowelizacji budżetu.

Prognozy kursu złotego wobec dolara w 2013 roku / Media

Można jedna założyć, że czynnikiem, który z pewnością wpłynąłby na bardziej zdecydowane umocnienie franka szwajcarskiego, byłoby dalsze, znaczące pogarszanie się sytuacji gospodarczej w strefie euro. W okresie trwającego kryzysu już kilkakrotnie mieliśmy przecież do czynienia z sytuacją, gdy obawy o sytuację finansową na przykład Grecji powodowały gwałtowną ucieczkę inwestorów w kierunku franka szwajcarskiego.

Wśród analityków, z którymi rozmawiał Money.pl, najbardziej znaczącego osłabienia złotego wobec dolara w pierwszych sześciu miesiącach przyszłego roku spodziewa się Rafał Benecki, ekonomista z ING Banku. Jego zdaniem możemy odnotować nawet poziom 3,50 złotego za dolara. Wśród powodów wymienia jednak nie czynniki związane z kłopotami polskiej gospodarki, lecz amerykańskiej.

Łukasz Pałka, Money.pl