Dziś poznamy decyzję szwedzkiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych. Riksbank prawdopodobnie obniży koszt pieniądza o 25 pb. (z 1,25 proc. do 1 proc.). Decyzja taka jest oczekiwana przez inwestorów, dlatego też nie spodziewamy się silnej reakcji na EUR/SEK. Ewentualne pozostawienie stóp na dotychczasowym poziomie mogłoby umocnić koronę i zepchnąć kurs EUR/SEK z powrotem poniżej 8,7.

W komunikacie po posiedzeniu, jeżeli dziś Riksbank obniży stopy, prawdopodobnie zakomunikowany zostanie brak istotnych zmian w polityce monetarnej na najbliższych posiedzeniach. Z pozostałych danych makro dziś poznamy saldo rachunku bieżącego w USA w III kw. bieżącego roku oraz indeks NAHB (obrazujący nastroje w branży budowlanej) za grudzień. Wartość indeksu od 2011 roku znajduje się w trendzie wzrostowym i obecnie kształtuje się na najwyższym poziomie od 2006 roku, potwierdzając tym samym postępującą poprawę na amerykańskim rynku nieruchomości.

W. Brytania: Inflacja decydująca dla losów SMP

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii od ponad roku znajduje się w trendzie spadkowym. Niemniej jednak paździerzowy nieoczekiwany wzrost z 2,2 proc. do 2,7 proc. r/r. może nieść za sobą potencjalne skutki dla polityki monetarnej Banku Anglii. Cel inflacyjny BoE ustalony jest na poziomie 2 proc., więc ostatni silny oraz przewyższający prognozy wzrost CPI zmniejsza prawdopodobieństwo (przynajmniej w krótkim terminie) zwiększenia przez programu skupu aktywów (SMP). Dopóki inflacja pozostawać będzie wysoko powyżej celu BoE może utrzymywać wartość programu na obecnym poziomie 375 mld funtów.

Polska: Lekki spadek zatrudnienia

W listopadzie istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość wynagrodzeń będzie mniejsza o dwa w stosunku do października liczba dni roboczych. Spodziewamy się wzrostu przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw nominalnie o 32 złote brutto. Oznacza to wzrost w ujęciu procentowym na poziomie 1,8 proc rok do roku i 0,9 proc. w stosunku do października. Listopad powinien przynieść kilkutysięczny spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Spodziewamy się, iż w ujęciu miesięcznym poziom zatrudnienia obniży się o -0,1 proc., a w ujęciu rocznym o 0,2 proc. Więcej na temat danych z Polski oraz uzasadnienie do naszych prognoz znajdą Państwo w dzisiejszych komentarzach do danych.

Szymon Zajkowski