Niemal wszystkie grupy funduszy inwestycyjnych poprawiły w listopadzie wyniki
Najlepsze i najsłabsze fundusze w listopadzie / DGP
Najlepiej wypadły produkty koncentrujące się na akcjach małych i średnich spółek. W zestawieniu przygotowanym dla DGP przez firmę doradczą Expander mediana, czyli środkowa wartość stóp zwrotu tej grupy, wyniosła w listopadzie 3,14 proc.
Najlepiej radził sobie fundusz Ipopema m-Indeks, który zyskał 4,34 proc.
Zdaniem Krzysztofa Cesarza, zarządzającego funduszem, perspektywy sektora małych i średnich spółek kształtują się wciąż bardzo dobrze. Wskazuje, że m.in. ze względu na mniej rozbudowaną strukturę zarządczą oraz krótszy proces decyzyjny ta grupa firm lepiej potrafi dostosowywać się do zmieniających się warunków makroekonomicznych.
– Sądzę też, że po pierwszej silnej fali wzrostów, kiedy zyskiwały akcje spółek płynnych o dużej kapitalizacji, inwestorzy będą szukali ciekawych celów inwestycyjnych wśród mniejszych spółek – dodaje Krzysztof Cesarz.
Jako główne przyczyny wskazuje m.in. bardzo atrakcyjne wyceny, dużą liczbę przejęć i wezwań w sektorze oraz rosnące stopy dywidend.
Mediana dla funduszy polskich akcji inwestujących na szerokim rynku wyniosła 2,85 proc.
Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI, spodziewa się, że trwające pół roku wzrosty indeksów na GPW z przerwami na korekty mogą być w najbliższych miesiącach kontynuowane, mimo nie najlepszych informacji płynących z realnej gospodarki.
– To, co się dzieje teraz na rynku, to efekt dużej ilości gotówki, jaką dysponują inwestorzy, m.in. w związku z działaniami banków centralnych na świecie. Poza tym niskie stopy procentowe powodują, że szukają oni lepszych okazji inwestycyjnych na rynku akcji – mówi szef Quercus TFI.
Niewiele gorzej od funduszy akcji wypadły krajowe fundusze obligacji. Mediana dla tej grupy wyniosła w listopadzie 2,06 proc. Ma ona za sobą zresztą bardzo dobry rok. W ciągu ostatnich miesięcy mediana jej stopy zwrotu wyniosła 10 proc., co oznacza, że znalazła się w czołówce produktów w rankingu. Dobrym wynikom funduszy dłużnych w ostatnich miesiącach sprzyjał m.in. wzrost cen polskich obligacji skarbowych.
Jedyną grupą funduszy, która nie poprawiła w listopadzie wyniku w porównaniu z październikiem, są zagraniczne fundusze dłużne wyceniane w złotych, których mediana stóp zwrotu spadła do 0,70 proc. z 0,84 proc.
W listopadowym rankingu TFI nie doszło do znaczących zmian. Pierwsze miejsce zajęło tym razem Noble Funds, które w poprzednim miesiącu było na miejscu drugim. To zasługa wyników m.in. funduszy akcyjnych oraz absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji tego TFI. Na drugie miejsce z pierwszego spadło Quercus TFI.
Najgorzej, podobnie jak przed miesiącem, wypadły Superfund TFI oraz Idea TFI.