Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 2012 roku 46,2 pkt. , indeks PMI w sektorze usług - 45,7 pkt, a indeks PMI composite - 45,8 pkt. - podano wstępne wyliczenia.

Analitycy szacowali, że indeks w sektorze przemysłowym strefy euro wyniesie 45,6 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze przemysłowym.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 2012 r. 45,7 pkt. wobec 46,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano wstępne wyliczenia.

Analitycy szacowali ten wskaźnik na 46,0 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Indeks powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2.000 firm, m.in. banków i przewoźników lotniczych.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 2012 r. 45,8 pkt. wobec 45,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia.

Analitycy szacowali wartość tego indeksu na 45,7 pkt., bez zmian.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.