Po dwóch słabych tygodniach na rynkach akcji dziś przez pierwszą część dnia mamy odwilż. Powodem jest nadzieja na rozwiązanie problemu wypłaty kolejnej transzy finansowania dla Grecji.

Trudno jednak na sytuację patrzeć inaczej, jak na tymczasowe odreagowanie. Wypłata pieniędzy dla Grecji od początku wydaje się przesądzona, bo w innym przypadku kraj ten by znów stanął przed groźbą bankructwa, więc wielomiesięczna batalia o uchronienie go przed tym okazałaby się bezsensowna. To podważałoby cały pomysł na walkę z kryzysem zadłużeniowym w strefie euro i musiałoby prowadzić do zwątpienia na rynkach finansowych.

Odczyty indeksów nastrojów inwestorów z minionego tygodnia wyraźnie pokazują, że mają oni problemy z oceną ostatnich wydarzeń na parkietach i odpowiedzią na pytanie, czy zapowiadają one trwalsze przesilenie. W ankiecie Investors Intelligence, obrazującej nastawienie do rynku akcji autorów najpopularniejszych biuletynów inwestycyjnych w USA, mieliśmy wyraźny spadek odsetka optymistów do 38,3% z 43,6% tydzień wcześniej i ponad 54% w 3. tygodniu września, kiedy odnotowano najwyższy poziom w trwającym od czerwca cyklu wzrostowym. Jednocześnie pesymistów przybywa bardzo powoli. Było ich w ubiegłym tygodniu 28,7% wobec 27,7% tydzień wcześniej i 24,5% w dołku cyklu. Natomiast badanie zaangażowania w akcje aktywnie zarządzających portfelami przyniosło w USA wzrost do 67,2% z niecałym 58%, co pokazuje, że zniżki zostały przez część inwestorów wykorzystane jako okazja do zakupów.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Publikowane dziś dane o płacach i zatrudnieniu w Polsce będą dawały wyobrażenie o tendencjach w zakresie konsumpcji w ostatnich miesiącach tego roku
Inwestorzy są wciąż podzieli, jak traktować przesilenie koniunktury na rynkach akcji z ostatnich dwóch tygodni

Rynki nieruchomości

Ceny wywoławcze mieszkań w Wielkiej Brytanii poszły w listopadzie w dół o 2,6%, ale w Londynie trzeci kolejny miesiąc zwyżkowały (w obecnym miesiącu o 1,2%). Przyczyny tak dużych różnic są wciąż takie same - odmienne źródła popytu. W Londynie kluczową rolę odgrywają inwestorzy zagraniczni, w skali kraju ważniejszy jest lokalny popyt. W ujęciu rocznym ceny wywoławcze w Londynie podniosły się o 8,8%, a w Wielkiej Brytanii o 2%. Sytuacja zatem jest bardzo zbliżona, jak w poprzednich miesiącach.

W połowie z monitorowanych przez chińskie władze miast wzrosły w październiku ceny nowych mieszkań. Miesiąc wcześniej wzrost miał miejsce w 31 miastach. Porównując z sytuacją sprzed roku zwyżkę mieliśmy tylko w 12 miastach, co pokazuje, że rynek wciąż cechuje słabsza koniunktura. W pierwszych 10 miesiącach tego roku sprzedaż mieszkań w Chinach zwiększyła się o 6,6%, co również wskazuje na umiarkowane tempo wzrostu rynku.

Od dewelopera

Spółka Murapol S.A. wprowadziła do oferty sprzedaży mieszkania z III etapu inwestycji Cztery Pory Roku, która zlokalizowana jest przy ul. Berensona na warszawskiej Białołęce. W ramach tego etapu powstaną 272 mieszkania o rozkładzie od 1 do 4 pokoi i pow. 33,91 - 64,07 m kw., ulokowanych w siedmiu 4-piętrowych budynkach na wspólnej hali garażowej. Do wszystkich lokali przynależeć będą balkony lub prywatne ogródki. Ceny mieszkań kształtują się między 5789,5 a 6500 zł za m kw. Zakończenie budowy III etapu projektu planowane jest na IV kwartał 2013 roku.

Źródło: Zespół analiz Home Broker