Wyższe ceny zbóż na rynkach zagranicznych pobudzają eksport ziarna z Polski i powodują wzrost cen krajowych.

Według raportu ARR, opartego o dane GUS, we wrześniu 2012 r. pszenicę skupowano przeciętnie po 915 zł/t, o 2 proc. drożej niż w poprzednim miesiącu. Cena ta była o 19 proc. wyższa niż rok wcześniej. Pszenica kosztowała od 877 zł za tonę w woj. małopolskim i 881 zł/t w woj. podkarpackim do 935 zł/t w woj. pomorskim oraz 934 zł/t w woj. wielkopolskim.

Żyto w skupie potaniało we wrześniu br. do 723 zł/t, tj. o 1,1 proc. w porównaniu do sierpnia. Było ono zarazem o 4 proc. tańsze, niż we wrześniu 2011 r., kiedy to jego cena była rekordowo wysoka. Najniższe ceny tego ziarna były w woj. podlaskim - 648 zł/t i w woj. podkarpackim - 676 zł/t, a najwyższe w woj. małopolskim - 773 zł/t i w woj. świętokrzyskim - 762 zł/t.

Przeciętna cena jęczmienia, podobnie jak w sierpniu 2012 r., ukształtowała się na poziomie 820 zł/t (w tym jęczmienia paszowego 784 zł/t) i była o 12 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Duża podaż kukurydzy, wynikająca z rekordowych zbiorów, przyczyniła się do znacznego, sezonowego spadku cen tego ziarna. Średnio w kraju za kukurydzę we wrześniu płacono 712 zł/t, tj. o 19 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 12 proc. więcej niż przed rokiem.

W październiku 2012 r., w okresie szczytowej podaży kukurydzy, jej cena uległa dalszemu obniżeniu. Według danych ministerstwa rolnictwa, była o ona o 8 proc. niższa niż we wrześniu br. Jęczmień podrożał o 1 proc., natomiast pszenica i żyto potaniały odpowiednio o 1 proc. i o 4 proc.

Skup zbóż w pierwszych trzech miesiącach sezonu '12/13 (od lipca do września br.) jest wyższy o 13 proc. niż rok wcześniej i wyniósł 3,3 mln ton. Najwięcej skupiono pszenicy 1,9 mln ton (spadek o 10 proc.). Skup jęczmienia wyniósł 600 tys. ton i był o 1,6 razy większy niż przed rokiem. W tym czasie żyta skupiono 461 tys. ton, tj. 2,3 razy więcej. Skup kukurydzy ukształtował się na poziomie 271 tys. ton, tj. 2,3 razy wyższym niż rok wcześniej.

Z powodu wysokich cen ziarna na rynkach zagranicznych saldo handlu zbożami i przetworami zbożowymi w okresie dwóch pierwszych miesięcy roku gospodarczego 2012/2013 było w Polsce dodatnie i wyniosło 140 mln euro wobec 15 mln euro w tym samym okresie poprzedniego sezonu.