Spready rentowności krajów peryferyjnych strefy euro znajdują się w pobliżu miesięcznego maksimum (w przypadku Portugalii spreadu przekracza miesięczną średnią o 2,1 odchylenia standardowego).

Tydzień stoi pod znakiem odczytów makroekonomicznych – w tym wstępnych odczytów o PKB w III kw. w Japonii i krajach strefy euro. Dane z Japonii zostały opublikowane dzisiaj, natomiast te z Eurolandu poznamy już w czwartek. Rynek spodziewa się pogorszenia dynamiki wzrostu gospodarczego w strefie euro do -0,7 (r/r).

Japonia: Kurczenie się gospodarki

Opublikowane nad ranem dane z Japonii wskazują na dalsze pogorszanie się sytuacji w tym kraju. Zannualizowane tempo wzrostu (czyli wzrost PKB przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w ciągu najbliższego roku taka sama jak ostatni odczyt kwartalny) w III kw. wyniosło -3,5 proc. (r/r). Najgorzej wypadły eksport oraz spożycie indywidualne. Taka sytuacja wywiera presję na premierze Yoshihiko Noda, który powoli będzie przygotowywał się do wyborów.

Polska: Dane o handlu zagranicznym

Złoty nadal się osłabia. Kurs EUR/PLN wynosi 4,16, a USD/PLN znajduje się w pobliżu 3,2750. Publikowane dzisiaj dane o bilansie płatniczym wskażą na pogorszenie się salda rachunku bieżącego, jednak nie będą one miały wpływu na wartość złotego. Nasza prognoza zakłada, że deficyt salda C/A będzie większy o 100 mln euro i wyniesie 732 mln euro. Dzisiejszy odczyt nie zmieni jednak długoterminowego trendu, polegającego na tym, że od pewnego czasu obserwujemy stałą poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, której wymiernym wskaźnikiem jest właśnie zawężanie się salda C/A. Więcej szczegółów dotyczących naszych prognoz znajdziecie Państwo w Komentarzu do Danych na naszej stronie.

Marcin Pietrzak