"Proponowane zmiany w statutach spółek to zapewnienie standardów korporacyjnych obecnych w innych spółkach Skarbu Państwa. To pozwala nam na elastyczne działanie w przyszłości" - powiedział Tamborski.

W projektach uchwał na najbliższe walne zgromadzenie Grupy Lotos i PGNiG są punkty dotyczące ograniczenia do 10 proc. prawa głosu na WZA tych spółek przez każdego z akcjonariuszy innego niż Skarb Państwa.

Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. Spółka posiada 96 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy i gazu (także niekonwencjonalnego) oraz 225 koncesji na wydobycie ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych. Poprzez spółkę PGNiG Norway prowadzi działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (11 koncesji). PGNiG ma też licencje poszukiwawcze w Egipcie, Libii i Pakistanie.

W pierwszym półroczu br. grupa kapitałowa PGNiG zanotowała ok. 14,8 mld zł ze sprzedaży. Wydobycie gazu w pierwszym półroczu br. wyniosło 2,2 mld m sześc. Spółka planuje wzrost wydobycia z własnych złóż krajowych i zagranicznych do ok. 6,0 mld m sześc. w 2015 r., a ropy do ok. 1,5 mln ton. Zgodnie z prognozą wydobycie ropy ze złóż krajowych w br. osiągnie 480 tys. ton, a w 2013 r. wzrośnie do ok. 750 tys. ton.

Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos S.A. (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Lotos Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Przychody ze sprzedaży grupy, w 2011 r., osiągnęły poziom prawie 30 mld zł, i były wyższe o 49 proc. w ujęciu rocznym. W ub. roku spółka wypracowała skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie ponad 1 mld zł oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 650 mln zł.

Przerób surowca w rafinerii Grupy w Gdańsku wyniósł w 2011 r. prawie 9,2 mln ton, co stanowi wzrost o 13 proc.( r./r.) Udział koncernu w krajowym rynku paliw na koniec 2011 r. wyniósł ponad 33 proc. a w rynku detalicznym 8 proc.