Kurs akcji producenta drewna Biofactory wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 9,09 proc., do 2,4 zł. Do obrotu na NewConnect weszło 1 mln 580 tys. akcji serii A oraz 322 tys. akcji serii B.

Spółka informowała wcześniej, że pozyskane z emisji około 630 tys. zł zamierza przeznaczyć na budowę ciepłowni na biomasę i zakup linii suszarniczych do produkcji drewna wysokogatunkowego. Podała również, że całkowity koszt dokończenia trwającego procesu inwestycyjnego, to około 3 mln zł. Brakujące środki Biofactory pozyska z preferencyjnych kredytów bankowych i dotowanego przez Unię Europejską leasingu.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, w wyniku zrealizowania inwestycji spółka planuje: zwiększyć przychody ze sprzedaży o ponad 67 proc. w ciągu dwóch lat (2011-2013) do ponad 10,5 mln zł, przy utrzymaniu kosztów stałych na poziomie zbliżonym do obecnego, zwiększyć rentowność netto w ciągu dwóch lat do około 7 proc., rozszerzyć produkcję o wyroby bardziej przetworzone i wysoko marżowe, zwiększyć pozycję rynkową oraz rozwinąć eksport.

Biofactory podała również, że zgodnie ze strategią, chce w przyszłości produkować i sprzedawać energię w układzie kogeneracyjnym (prąd i ciepło), dzięki rozbudowie instalacji energetycznej do bioenergociepłowni o mocy 7 MW. Dzięki tej inwestycji spółka będzie mogła również zarabiać na certyfikatach energetycznych.

Spółka zamierza wykorzystać rosnący popyt na biomasę i rozwinąć produkcję pelletu.

Biofactory prognozuje, że w tym roku jej przychody sięgną 7,17 mln zł a zysk netto 0,14 mln zł, natomiast w roku przyszłym obroty wyniosą 10,56 mln zł, a zysk netto 0,74 mln zł.

W 2011 r. spółka miała 6,3 mln zł przychodów i 0,053 mln zł zysku netto.

Przedmiotem działalności Biofactory jest produkcja drewna, głównie konstrukcyjnego i podłogowego. Głównymi odbiorcami spółki są składy budowlane, producenci mebli i deski podłogowej oraz niewielkie lokalne podmioty gospodarcze i klienci indywidualni.