PKO Bank Polski wyemitował obligacje na kwotę ponad 1,6 mld złotych. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów – stopa redukcji wyniosła 20 proc.

PKO Bank Polski wyemitował obligacje o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce Wibor 6M, marża wyniosła 164 punktów bazowych, płatność kuponu jest półroczna. Ponadto po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego pozyskane z nowej emisji środki zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku. Do czasu uzyskania zgody KNF obligacje mają status niepodporządkowany – podaje serwis prasowy banku.

„Od dłuższego czasu PKO BP konsekwentnie i z dużym sukcesem emituje obligacje na krajowych i zagranicznych rynkach. Powodzenie dzisiejszej emisji jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej wiarygodności banku. Dodatkowo planujemy wprowadzić obligacje podporządkowane na rynek Catalyst. Ponadto, jeśli warunki rynkowe okażą się satysfakcjonujące, bank będzie emitował również papiery w Stanach Zjednoczonych” – podkreśla Ilona Wołyniec, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych.

Obligacje podporządkowane to papiery dłużne, które są regulowane dopiero po spłacie zobowiązań wobec posiadaczy innych obligacji.

W lipcu tego roku bank ogłosił decyzję o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. i jednocześnie podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na nową emisję obligacji podporządkowanych. Chodzi o to, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły środki uzyskane przez bank z emisji przeprowadzonej w 2007 r.

Poprzedzenie wykupu wcześniej emitowanych papierów, emisją nowych pozwoli na utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie. Opcja call w stosunku do emisji z 2007 r. zostanie wykonana po uzyskania przez bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.