Ministerstwo Finansów dokonało wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych o wartości nominalnej 2 mld USD, poinformował resort w komunikacie. Popyt na te papiery wyniósł 8 mld USD.

"Ministerstwo Finansów informuje, że wyceniono 10-letnią obligację benchmarkową, nominowaną w dolarach amerykańskich, o terminie zapadalności 17 marca 2023 r. Wartość nominalna transakcji wyniosła 2 mld USD. Inwestorzy złożyli oferty zakupu instrumentu o łącznej wartości 8 mld USD" - głosi komunikat. Obligację wyceniono na 150 pb powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności w dniu 15 sierpnia 2022 r. oraz 135 pb powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,175%. Kupon ustalono na 3,00%, podano także.

Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z USA (39%), Wielkiej Brytanii (21%), Polski (12%), Niemiec i Austrii (9%), pozostałych krajów europejskich (7%), Azji (5%) oraz Bliskiego Wschodu (4%). "Odnotowano bardzo duży udział w emisji podmiotów zarządzających aktywami (64%). Udział funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych wyniósł 16%, banków 9%, zaś banków centralnych 4%" Ministerstwo podało wcześniej, że udzieliło bankom: Deutsche Bank, Goldman Sachs International oraz HSBC mandatu na zorganizowanie emisji.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim. W styczniu br. resort sprzedał 10-letnie euroobligacje o wartości 1 mld euro, w kwietniu - papiery za 1 mld USD i 400 mln CHF. Pod koniec maja sprzedano obligacje za 460 mln euro w ramach private placement dla inwestorów z Niemiec. W czerwcu dokonano ponownego otwarcia emisji 10-letnich obligacji w USD i sprzedano je za kwotę 1 mld USD. W lipcu odbyła się sprzedaż "Samurajów" o wartości 25 mld JPY. Ministerstwo podało kilka dni temu, że do końca sierpnia br. sfinansowało 89% całorocznych potrzeb pożyczkowych brutto zapewniając 149,0 mld zł. Na rynku krajowym pozyskano 112,5 mld zł, a za granicą 36,5 mld zł.