Nowotny zapowiedział możliwość uzyskania licencji bankowej przez europejski fundusz ratunkowy (ESM), co inwestorzy odczytali jako zapowiedź ewentualnej zmiany podejścia ECB do walki z kryzysem. W efekcie, mimo fatalnych danych o IFO, eurodolar wyraźnie się umocnił kończąc dzień na poziomie 1,2157. Oczywiście słabszy dolar pomógł i tak silnej w ostatnim czasie polskiej walucie, która po krótkiej korekcie na początku tygodnia znów się umacniała, osiągając na koniec sesji 4,1775 w stosunku do euro i 3,4359 w stosunku do dolara. Na notowania polskiego złotego pozytywnie wpłynęła również wypowiedź szefa NBP, który zasugerował, że umocnienie złotego może mieć charakter długoterminowy, a gospodarka pozostaje zrównoważona.

Optymistyczny scenariusz dnia wczorajszego nie powinien jednak zniekształcić realistycznej oceny perspektyw na przyszłość. Wśród wczorajszych danych makroekonomicznych szczególnie interesująca była publikacja o PKB Wielkiej Brytanii. Wyraźnie gorszy odczyt od prognoz (kwartalnie -0,8% wobec prognozy -0,3%), wzniecił obawy o ewentualne obniżenie ratingu z obecnego AAA. Globalne spowolnienie potwierdzają również dane za wzrost PKB w Korei Południowej.Mocno nastawiona na eksport, szczególnie do krajów Azji, gospodarka Korei zwalnia. PKB wzrósł w II kwartale o 0,4% wobec 0,9% w I kwartale.

Jednocześnie wciąż cieniem na perspektywy dla rynków finansowych kładzie się kwestia zadłużenie krajów strefy euro, a w szczególności Hiszpanii. Wczoraj rano rentowność hiszpańskiego długu osiągnęła rekordowy poziom –7,73%. Obrazu sytuacji dopełnia wieczorna decyzja agencji Moody’s o obniżeniu perspektywy ratingów dla niemieckich banków ze stabilnej do negatywnej.

Wśród najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych w dniu dzisiejszym na szczególną uwagę zasługuje:

- seria publikacji danych makro z USA: zamówienia na dobra trwałego użytku w USA, wnioski o zasiłki dla bezrobotnych oraz sprzedaż domów,
- kolejne spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej,
- dane dotyczące sprzedaży detalicznej i bezrobocia w Polsce.

Maciej Jędrzejak