Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w II kwartale br. sprzedało 2,9 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Był to poziom zbliżony do tego z analogicznego okresu 2011 r. - podała spółka w komunikacie.

W II kwartale 2012 roku wydobycie gazu ziemnego wyniosło ok. 1,1 mld m sześc. i również było na porównywalnym poziomie rok do roku.

Import gazu ziemnego wyniósł około 2,8 mld m sześc., w tym z kierunku wschodniego ok. 2,5 mld m sześc.

Wydobycie ropy naftowej w II kwartale wzrosło do 95 tys. ton z 84 tys. ton w II kw. 2011 r.

Sprzedaż ropy naftowej wzrosła to 96 tys. ton. z 89 tys. ton w analogicznym okresie 2011 r.

Wolumen sprzedaży ciepła w II kw. 2012 roku wyniósł 5,5 PJ, a wolumen sprzedaży energii elektrycznej 0,6 TWh.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministerstwa Gospodarki) w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego (tj. PMG Brzeźnica, PMG Husów, KPMG Mogilno, PMG Strachocina, PMG Swarzów oraz PMG Wierzchowice) wynosił ok. 1,4 mld m sześc. gazu, wobec 1,16 mld m. szesc. na koniec II kw. 2011 r. Podany stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-System.

PGNiG podał w komunikacie, że planuje wzrost krajowego wydobycia gazu ziemnego z obecnych ok. 4,2 mld m sześc. do ok. 4,5 mld m sześc. w 2015 r. (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy).

Spółka planuje, że wydobycie krajowe i zagraniczne gazu wzrośnie do ok. 6,2 mld m sześc. w 2015 r., a ropy naftowej do ok. 1,8 mln ton.