„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska przeznacza zysk netto Banku za 2011 rok w wysokości 58.745.585,07 zł na kapitał zapasowy" – czytamy uchwałach walnego.

W czasie oferty publicznej akcji banku prezes Mariusz Klimczak zapowiedział, że instytucje chce rozpocząć wypłatę dywidendy 30% rocznego wyniku począwszy od zysku za 2013 r. Zarząd będzie rekomendował natomiast pozostawienie zysków za 2011 i 2012 r. w banku. Zysk netto banku za 2009 r. wysokości 13,753 mln zł oraz zysk netto za 2010 r. wysokości 54,059 mln zł zostały w całości przeznaczone na kapitał zapasowy.

BOŚ miał 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 14,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 67,65 mln zł wobec 68,57 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 26,74 mln zł wobec 28,30 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.