Zwyczajne walne zgromadzenie dystrybutora farmaceutyków Farmacol zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2011 r., poinformowała spółka w komunikacie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Farmacol spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia całkowity zysk netto spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 55.600.573,20 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - głosi uchwała.

Farmacol miał 60,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 70,49 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 55,60 mln zł zysku netto wobec 49,97 mln zł zysku rok wcześniej.