Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bioton, zwołane na 30 czerwca, ma zdecydować o przeznaczeniu całego zysku za 2011 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał i ich uzasadnień.

"Zarząd Bioton wnosi o przeznaczenie zysku netto spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 55.169.555,81 złotych na kapitał zapasowy" - czytamy w raporcie spółki.

W uzasadnieniu wniosku napisano, że przeznaczenie zysku za rok 2011 na kapitał zapasowy jest zgodne z polityką rozwoju spółki, zakładającą w najbliższych latach działalność inwestycyjną.