Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1412,09 mln zł z zysku za 2011 r., poinformowała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 5,38 zł na akcję.

"Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 5,38 złotego, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 49,96% zysku netto Banku za 2011r." - czytamy w raporcie.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 19 czerwca 2012 r. a dzień wypłaty dywidendy - na 4 lipca 2012 r.

W 2011 roku zwyczajne walne zgromadzenie Banku Pekao SA zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 70% zysku z 2010 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 6,80 zł na akcję i było zgodne z rekomendacją zarządu.