Grupa ADV będzie pierwszą polską spółką, której kwity depozytowe (ADR-y) będą notowane na OTCQX. "Wejście na OTCQX nie tylko potwierdzi wiarygodność i transparentność Grupy ADV, ale przede wszystkim zwiększy płynność naszych akcji i ułatwi dostęp do nich inwestorom amerykańskim.

W najbliższym czasie planujemy intensyfikację działalności na kontynencie amerykańskim - już dziś spółki z naszej Grupy oferują najnowsze i najbardziej kreatywne rozwiązania marketingowe i internetowe, doceniane w Europie" - powiedział prezes Konrad Pankiewicz, cytowany w komunikacie. 

Czym jest platforma OTC

Platforma OTC to rynek pozagiełdowy, umożliwiający maklerom obrót akcjami spółek, które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych w USA. W obrocie na platformie OTC znajduje się ponad 10.000 papierów wartościowych o łącznej kapitalizacji przekraczającej 10 bilionów USD, w tym 280 spółek na OTCQX International.

"OTCQX jest przeznaczona wyłącznie dla najlepszych spółek giełdowych spoza USA, które gwarantują maksymalną transparentność wobec inwestorów, spełniają najwyższe standardy finansowe, uzyskały poręczenie od instytucji amerykańskiej i są notowane na uprawnionej giełdzie poza Stanami Zjednoczonymi. Średni dzienny wolumen transakcji przypadający na jedną spółkę na platformie OTCQX wynosi 11,9 mln USD.

Z rynku OTCQX korzystają m.in.: Marks&Spencer, Allianz, Adidas, Roche, BASF, BNP Paribas, Ahold, Imperial Tobacco, AXA, Air France" - czytamy w komunikacie Grupy ADV