Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Bankowi Pocztowemu i Bankowi Handlowemu.
Instytucje te nie rozliczają prawidłowo kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich spłaconych przed czasem, jeśli nastąpiło to przed 11 września 2019 r.
Reklama
Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sprawa C-383/18) zawierający interpretację art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1083), zgodnie z którą, jeśli klient spłacił pożyczkę przed terminem, instytucja finansowa musi odpowiednio obniżyć jej koszty. Większość banków posługuje się tutaj zalecaną przez UOKiK metodą liniową, tzn. dzieli wszystkie podlegające zwrotowi koszty pozaodsetkowe przez liczbę dni trwania umowy, a następnie mnoży wynik przez liczbę dni, o które ją skrócono.
Obu bankom grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu z roku poprzedniego oraz nakaz usunięcia trwających skutków naruszenia.