Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ze stopą referencyjną w wysokości 0,10 proc. - poinformował we wtorek w komunikacie po posiedzeniu RPP Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z komunikatem NBP, podczas wtorkowego posiedzenia RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym, jak podano, stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.