W marcu wskaźnik cen wyraźnie spowolni do ok. 0,3 pkt. proc, a w porównaniu do marca 2019 r. poziom inflacji będzie zbliżony do 4,5 proc. - prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju w komentarzu do piątkowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że inflacja w lutym wyniosła rdr 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 4,3 proc., a mdm - o 0,9 proc.

Jak zaznaczyli analitycy resortu rozwoju, w lutym tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., największy wpływ na przyspieszenie dynamiki cen ogółem miały ceny żywności oraz usług związanych z utrzymaniem mieszkania. "W tym drugim przypadku wiązać to należy ze wzrostem cen wywozu śmieci" - podkreślili.

W kierunku obniżenia wskaźnika inflacji oddziaływały natomiast - jak dodali - ceny odzieży i obuwia, które spadły o 1 proc. rdr.

"W ujęciu miesięcznym, w marcu br. wskaźnik cen wyraźnie spowolni do ok. 0,3 pkt. proc. W porównaniu do marca 2019 r. poziom inflacji będzie zbliżony do 4,5 proc" - ocenili eksperci MR. Dodali, że choć sezonowo w okresie tym można się spodziewać wzrostu cen odzieży i obuwia, to jednak "dynamiczny rozwój sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, może zrewidować ten scenariusz".