Samorządy stracą prawie połowę środków, jakie miały na rachunkach w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Duże firmy nieco mniej.
57,4 proc. – taką część pieniędzy, które w czwartek wieczorem jednostki samorządu terytorialnego miały na kontach w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, zobaczą dziś skarbnicy 34 miast i gmin po zalogowaniu się na swoje rachunki. Samorządowcy zostali poinformowani o tym już wczoraj – na spotkaniu zorganizowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Sali Gobelinowej zamku w Sanoku.
Zgodnie z ustawą o BFG samorządy nie korzystają z gwarancji depozytów. Inni klienci banków mogą liczyć na gwarancje w maksymalnej wysokości 100 tys. euro. Dlatego straty dużych firm związane z likwidacją Podkarpackiego BS będą mniejsze niż samorządów. Tam proporcja „uratowanych pieniędzy” jest taka sama jak w przypadku JST. Ale powiększają ją środki gwarantowane.