W rozpoczynającym się tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdzie się seria publikacji danych dotyczących sfery realnej polskiej oraz posiedzenie Rady Europejskiego Banku Centralnego (EBC), uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

Ekonomiści zwracają uwagę, że stabilizacja danych makroekonomicznych (w tym stabilizujące się na słabszym poziomie dane ze sfery realnej oraz stabilizacja inflacji bazowej powyżej historycznych minimów), jak również stabilizujące się nastroje na globalnym rynku finansowym dają komfort radzie EBC utrzymania stabilnych parametrów polityki monetarnej.

"Tym samym Rada w komunikacie oraz podczas konferencji prasowej utrzyma postawę 'wait and see', przyjętą po wrześniowym luzowaniu. Cały czas zapewne głównym tematem konferencji prasowej po posiedzeniu rady będą wątki zapowiedzianych na 2020 r. prac nad przeglądem strategii polityki pieniężnej banku centralnego" - prognozują analitycy BOŚ Banku.

Jeśli chodzi o rynek krajowy, ekonomiści wskazują, biorąc pod uwagę niejednoznaczny wydźwięk listopadowej produkcji budowlano- montażowej, że bardzo ważna będzie publikacja produkcji grudniowej."Choć lepsze dane dot. koniunktury globalnej wspierają oczekiwania łagodnego hamowania polskiej gospodarki, to zapewne silniej ich wpływ uwidoczni się w trakcie 2020 r., z kolei skala osłabienia koniunktury w budownictwie będzie determinować skalę osłabienia koniunktury na przełomie 2019 i 2020 r." - prognozują analitycy BOŚ Banku.

Ekonomiści spodziewają się, że w grudniu 2019 r. tempo wzrostu produkcji budowlano- montażowej wyniosło 3% r/r, wobec silnego spadku produkcji (o 4,7% r/r) w listopadzie.

Oczekują również korekcyjnego obniżenia dynamiki sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej (wg danych oczyszczonych z sezonowości), niemniej efekty kalendarzowe powinny skutkować wzrostem dynamiki rocznej danych "surowych".

"Oczekujemy, że dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019 r. wzrosła do 6,6% r/r, z 1,4% r/r odnotowanych w listopadzie. Grudniowy wzrost produkcji wg naszych szacunków będzie głównie skutkiem pozytywnego układu liczby dni roboczych. W ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości oczekujemy stabilizacji indeksu rocznego w okolicach 5,5% r/r, co zakłada stabilizację miesięcznej wartości produkcji, po trzech miesiącach jej solidnych wzrostów. O ile sytuacja w globalnym przemyśle stabilizuje się, a popyt krajowy w dalszym ciągu raczej wspiera aktywność w sektorze, w dalszym ciągu trudno mówić o silnym ożywieniu tej aktywności, raczej o wyhamowaniu wcześniejszego spowolnienia" - czytamy dalej.

Prognozy BOŚ Banku co do dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019 r. zakładają wzrost do 6,6% r/r, z 1,4% r/r odnotowanych w listopadzie.

W przypadku dynamiki wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w grudniu ub.r. ekonomiści oczekują przyspieszenia do 6,5% r/r wobec 5,3% r/r w listopadzie, a tempo wzrostu zatrudnienia w tym sektorze ich zdaniem obniżyło się do 2,5% r/r, wobec 2,6% w listopadzie.