Nadzór przedstawi dzisiaj plan działań i inicjatyw związanych z nowoczesnymi technologiami, innowacjami i cyberbezpieczeństwem. Ich realizacja zaplanowana jest na najbliższe miesiące.

Cyfrowa Agenda Nadzoru (CAN) ma być odpowiedzią na wyzwania, które wiążą się z nowymi zjawiskami technologicznymi i biznesowymi na rynku finansowym oraz wspierać jego cyfrową transformację.

- CAN jest programem szczególnym. Jego specyfika wyraża się w przyjętym głównym celu, tzn. udzieleniu odpowiedzi na najpilniejsze potrzeby rynku i nadzoru w sferze cyfrowej rzeczywistości – tłumaczy potrzebę stworzenia nowej strategii KNF.

Działania KNF mają być pogrupowane w czterech obszarach tematycznych. Pierwszy to nowe zjawiska na rynku finansowym. Chodzi o takie zjawiska jak aktywa cyfrowe, crowdfunding, robo-doradztwo czy wykorzystanie mediów społecznościowych. Zdaniem urzędników wymagają one podjęcia działań wyjaśniających, legislacyjnych czy przygotowania oficjalnego stanowiska nadzoru.

Kolejny obszar to wspieranie fintechów, czyli firm oferujących innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym. Nadzór chce wspierać rozwój tego sektora swoimi kanałami, ale także na poziomie tworzenia odpowiednich przepisów, które określą zasady wprowadzania innowacyjnych usług na rynku finansowym.

Istotnym elementem CAN będzie cyberbezpieczeństwo. Tutaj urzędnicy KNF chcą położyć nacisk na podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze, przegląd i aktualizację rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykami IT na rynku finansowym, wprowadzić jednolity model analitycznej oceny ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa. Do tego dochodzi realizacja działań edukacyjnych w tematyce cyberbezpieczeństwa.

Ostatni obszar tematyczny to elektroniczny urząd. Dotyczy planów KNF w zakresie „zwiększenia skali digitalizacji korespondencji w obustronnym kanale wymiany informacji”. W skrócie - papier odchodzi powoli do lamusa, a wprowadzane będą nowe formy komunikacji i interaktywności z urzędnikami oraz rozszerzona zostanie automatyzacja procesów.