Deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. wyniósł 5 mld 36 mln zł, co stanowi 0,2 proc. PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 bln 35 mld 254 mln zł, tj. 48,9 proc. PKB - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

W kwietniu br. we wstępnych szacunkowych danych GUS podał, że deficyt sektora w 2018 r. wyniósł 0,4 proc. PKB, a dług wyniósł 48,9 proc. PKB.

"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 5 036 mln zł, co stanowi 0,2 proc. PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 035 254 mln zł, tj. 48,9 proc. PKB" - czytamy w komunikacie GUS.

Urząd statystyczny wyjaśnił, że prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018, czyli tzw. notyfikację fiskalną.

Poinformowano, że dane za lata 2015-2018 uległy zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych w kwietniu 2019 r. głównie w związku z wdrożeniem zmian metodologicznych wynikających z nowej edycji podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, przeklasyfikowaniem jednostek publicznych do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wykorzystaniem ostatecznych danych źródłowych dla 2018 roku. Wraz z notyfikacją fiskalną, GUS przesłał do Komisji Europejskiej dane dotyczące dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w podziale na transakcje, zgodnie z unijną metodologią ESA2010.

"Analogicznie, jak w przypadku deficytu i długu, dane dotyczące dochodów i wydatków sektora za lata 2015-2018 uległy zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych (kwiecień 2019 roku). Rewizja dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych spowodowała ich wzrost w latach 2015, 2017 oraz 2018 odpowiednio o 1,7 mld zł (bez zmian w relacji do PKB), 1,2 mld zł (0,1 pkt. proc. w relacji do PKB) oraz o 4,8 mld zł (0,2 pkt proc. w relacji do PKB)" - podał GUS.

"W 2016 roku nastąpił spadek dochodów o 2,4 mld zł (0,2 pkt. proc. w relacji do PKB). Największe zmiany w dochodach zaobserwowano dla transakcji podatki związane z produkcją i importem (w latach 2015-2016) oraz pozostałe transfery bieżące (dla lat 2017-2018). Największa rewizja wydatków nastąpiła w 2018 roku i spowodowała ich wzrost o 1,8 mld zł (0,1 pkt. proc. w relacji do PKB). Zmiana dotyczyła transakcji zużycie pośrednie oraz koszty związane z zatrudnieniem" - dodano.

Zgodnie z danymi GUS, w latach 2015-2017 deficyt sektora finansów publicznych wyniósł odpowiednio 2,6 proc. PKB, 2,4 proc. PKB i 1,5 proc. PKB. Natomiast dług w tym okresie wyniósł odpowiednio 51,2 proc. PKB, 54,2 proc. PKB i 50,6 proc. PKB. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/