Państwowy dług publiczny (PDP) na koniec II kw. br. wyniósł 997 mld 882,2 mln zł, co oznacza spadek o 7 mld 415,7 mln zł w porównaniu z poprzednim kwartałem, czyli o 0,7 proc. - poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Z informacji resortu finansów wynika, że w stosunku do końca 2018 r. państwowy dług publiczny wzrósł o 13 mld 568,8 mln zł (o 1,4 proc.).

Natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec II kwartału 2019 r. 1 bln 55 mld 667,4 mln zł, co oznaczało: spadek o 4 mld 963,7 mln zł (o 0,5 proc.) w II kwartale 2019 r., wzrost o 15 mld 378,1 mln zł (o 1,5 proc.) w stosunku do końca 2018 r.