Kurs dolara, wyniki netto sektora bankowego.

makro

Stopy w dół. Po obniżce w USA z końca lipca na łagodzenie polityki pieniężnej decydują się kolejne banki centralne. W ubiegłym tygodniu stopy poszły w dół w Indiach (o 0,35 pkt proc., do 5,4 proc.), Nowej Zelandii (o 0,5 pkt proc., do 1 proc.), na Filipinach (o 0,25 pkt proc., do 4,5 proc.) i w Tajlandii (o 0,25 pkt proc., do 1,5 proc.), ale także w Peru (o 0,25 pkt proc., do 2,5 proc.) i w Serbii (w podobnej skali). Chiny nie bronią juana.
Pierwszy raz od połowy 2010 r. dolar kosztował więcej niż 7 juanów. Od początku tego roku chińska waluta osłabiła się o 2,5 proc. To konsekwencja konfliktu handlowego na linii Waszyngton – Pekin. Spadek kursu juana poprawia konkurencyjność chińskiego eksportu. Dla Donalda Trumpa Chiny są „manipulatorem walutowym”. W przeszłości Chińczycy bronili juana przed nadmiernym umocnieniem. Ostatnio – przed zbyt szybkim spadkiem.
Kurs dolara
DGP

rynki

Zysk jak przed rokiem. W I półroczu zysk sektora bankowego wyniósł niecałe 7,6 mld zł. Był o 0,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. W I kw. był spadek o 15,6 proc. W pierwszej połowie roku wynik odsetkowy urósł o 8 proc., koszty o 4,3 proc. (w tym pracownicze o 2,6 proc.), a rezerwy – o 18,8 proc. W czerwcu krajowe banki zarobiły 1,7 mld zł, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. MCI się ugiął.
25 września odbędzie się walne zgromadzenie inwestorów funduszu MCI.PrivateVentures, na którym wprowadzone mają być zmiany w statucie dotyczące subfunduszu MCI. TechVentures 1.0. Chodzi o zrównanie praw inwestorów w zakresie wykupywania certyfikatów tego podmiotu. Kilka miesięcy temu DGP opisywał kontrowersyjne praktyki giełdowej spółki MCI Capital, która korzystając z pierwszeństwa przy wykupie, de facto uniemożliwiała wyjście z inwestycji innym podmiotom.
Wyniki netto sektora bankowego
DGP