Leszkowi Czarneckiemu odmówiono zgody na połączenie jego spółek, a Zygmunt Solorz dostał kuratora.
Komisja Nadzoru Finansowego nie zgodziła się na połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku kontrolowanych przez wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego.
„(…) biorąc pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora, z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie, uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie Połączonego Banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych” – napisała w piątkowym komunikacie KNF.
Oba banki już wcześniej wykluczyły fuzję. Powód? Oba nie spełniają wymogów kapitałowych narzuconych przez nadzór. Połączenie nie byłoby więc sposobem na poradzenie sobie z tym problemem.
Prezesi Getin Noble i Idei zapowiadali w ubiegłym tygodniu, że negocjacje w sprawie pozyskania inwestorów powinny zostać zamknięte do końca czerwca.
W listopadzie obie instytucje przeszły kryzys płynnościowy, który zmusił je do podwyższenia oprocentowania depozytów. Skutkiem było pogorszenie wyników finansowych na początku tego roku. Kryzys został wywołany przez ujawnienie nagrania z marca ub.r. spotkania Leszka Czarneckiego z ówczesnym przewodniczącym KNF Markiem Chrzanowskim. Szef nadzoru proponował Czarneckiemu zatrudnienie znajomego prawnika Grzegorza Kowalczyka. Bez powodzenia.
Kowalczyk znalazł się natomiast w ub.r. w radzie nadzorczej Plus Banku kontrolowanego przez Zygmunta Solorza, właściciela Cyfrowego Polsatu. Podobnie jak banki Czarneckiego Plus Bank również jest w trudnej sytuacji.
W piątek KNF zdecydowała się na wprowadzenie do niego kuratora. „Celem zastosowania środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji finansowej Plus Banku. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Plus Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Plus Banku działań restrukturyzacyjnych” – podała KNF.
Plus Bank odmówił komentarza w sprawie decyzji nadzoru. Jego ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe dotyczy 2017 r. Miał on wówczas 110 mln zł straty spowodowanej przez wysokie rezerwy na kredyty. Łączny współczynnik kapitałowy wynosił 8,1 proc. Powinien być na poziomie co najmniej 13,25 proc. Poprawie sytuacji nie sprzyjały częste zmiany na stanowisku prezesa. Wiosną ubiegłego roku w tym fotelu zasiadł Wojciech Papierak, w przeszłości członek zarządu PKO BP. Jesienią zastąpił go na krótko delegowany z rady nadzorczej Piotr Olendski z doświadczeniem m.in. w Deutsche Bank Polska. Później zarządem kierowała jeszcze Agata Zgliczyńska, która obecnie jest wiceprezesem. Obecnie obowiązki prezesa pełni Marcin Ginel, który wcześniej był wiceprezesem (a na początku tego roku również p.o. prezesa) Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. PAK to kolejna firma należąca do Zygmunta Solorza.
Kuratorami zwykle są osoby z doświadczeniem w banku. W połowie maja KNF zdecydowała o ustanowieniu go w Idea Banku. Został nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jerzy Pruski, szef Idei (a wcześniej m.in. prezes BFG), mówił o znaczeniu KNF i funduszu dla restrukturyzacji kierowanego przez siebie banku. Pytany, czy w grę wchodzi również zaangażowanie finansowe BFG, stwierdził: – Odrzucamy od siebie myśl, że ta współpraca będzie miała charakter materialny.
Kilka dni temu „Rzeczpospolita” podała, że BFG stworzył w kwietniu bank pomostowy, który może być wykorzystywany do ratowania instytucji przeżywających problemy.