„Likwidacja OFE negatywnie odbiła się na zaufaniu do rynku kapitałowego. Podaż kapitału dla rozwijających się, innowacyjnych firm została osłabiona”. O rynkowych konsekwencjach rewolucji w funduszach emerytalnych mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich w rozmowie z Markiem Chądzyńskim.

„Reforma emerytalna sprzyja dywersyfikacji, jeśli nie podobają nam się metody zarządzania naszymi pieniędzmi, możemy zmienić zarządzających nimi. Zgodnie z podstawową zasadą zarządzania aktywami, nie wrzuca się wszystkich jajek do jednego koszyka. A my właśnie stworzyliśmy dodatkowy koszyk”- zaznacza Markiewicz.

„Często nie ma jednego czynnika katastrofy, na rynku kapitałowym jest tak samo. Likwidacja OFE nie jest jedynym powodem spadku zaufania do giełdy”- dodaje.