W ofercie znajdą się papiery serii: OK0521 / PS0424 / WZ0524/ WZ0528 / DS1029 (zapadające odpowiednio: w 2021 r., 2024 r. - dwie serie, 2028 r. oraz 2029 r.).

Wcześniej resort informował, że na przetargu 25 stycznia zostaną zaoferowane papiery serii OK0521 / PS0424 / WZ0524/ WZ0528 / DS1029 możliwe inne obligacje typu WS albo IZ o wartości 3 000 - 5 000 mln zł.

Ministerstwo informowało wcześniej, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 52% na koniec lutego 2019 r.