Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu w piątek, 8 marca, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2021-2029, o wartości nominalnej 3-5 mld zł, podał resort.

W ofercie znajdą się papiery serii: OK0521 / PS0424 / WZ0524/ WZ0528 / DS1029 (zapadające odpowiednio: w 2021 r., 2024 r. - dwie serie, 2028 r. oraz 2029 r.).

Wcześniej resort informował, że na przetargu 25 stycznia zostaną zaoferowane papiery serii OK0521 / PS0424 / WZ0524/ WZ0528 / DS1029 możliwe inne obligacje typu WS albo IZ o wartości 3 000 - 5 000 mln zł.

Ministerstwo informowało wcześniej, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 52% na koniec lutego 2019 r.