Dziś ostatnie w tym roku posiedzenie KNF. I w praktyce ostatnia szansa na zielone światło dla startu Polskiego Banku Apeksowego.
To instytucja, którą założyło ponad 40 banków spółdzielczych. Chcą one uruchomić pod auspicjami PBA nowe zrzeszenie, dzięki któremu uniezależniłyby się od dotychczasowego banku zrzeszającego – Banku Polskiej Spółdzielczości. KNF przed rokiem przyznała PBA licencję. Do rozpoczęcia działalności potrzebna jest jednak osobna zgoda nadzoru. Tej zaś KNF pod koniec listopada odmówiła (była to pierwsza decyzja komisji pod kierownictwem nowego szefa Jacka Jastrzębskiego). Wnioskodawcy natychmiast napisali odwołanie i liczą na to, że nadzór je uwzględni (w tego typu postępowaniach KNF jest organem decyzyjnym zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji). Jeśli nie stanie się to do końca roku, przyszłość przynajmniej kilku banków spółdzielczych stanie pod znakiem zapytania.
Poniedziałkowy „Puls Biznesu” napisał, że w planie dzisiejszego posiedzenia KNF nie ma sprawy PBA.