Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia od poniedziałku obrotu akcjami spółki Fast Finance - podała KNF w poniedziałkowym komunikacie.

Powodem jest nieprzekazanie przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za trzeci kwartał 2018 r., w terminie określonym przepisami prawa - podała komisja.

KNF przypomina, że raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

"Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - przypomina KNF.

Fast Finance jest, jak podaje sama spółka, "jedną z wiodących firm wyspecjalizowanych w windykacji wierzytelności detalicznych w Polsce".

"Firma została założona w 2004 roku. Działa na rosnącym rynku wierzytelności, specjalizując się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków i firm telekomunikacyjnych" - czytamy na stronie firmy. Na głównym parkiecie GPW jest od 2010 roku.