Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w październiku 2018 roku w stosunku do wrześniowego pomiaru o 0,6 pkt. do 26 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS.

Wskaźnik ocen wyniósł w październiku 20,8 pkt., czyli w porównaniu do wrześniowego odczytu spadł o 0,7 pkt., wskaźnik prognoz był natomiast niższy o 0,4 pkt. i wyniósł 31,3 pkt.

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w październiku 52 pkt., czyli wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1 pkt., a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 24 pkt., czyli wzrósł o 5 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w październiku wyniósł 28 pkt., czyli był wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4 pkt. Wskaźnik ocen zanotował 9 pkt., co oznacza, że spadł o 4 pkt.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła 19 pkt., czyli spadła o 3 pkt. mdm. Prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła 7 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniła się.