Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2018 r. wyniesie 4,4 proc., a w 2019 r. 3,5 proc. - wynika z październikowej edycji World Economic Outlook.

"Polska może obecnie liczyć na silny wzrost rzędu 4,4 procent w 2018 roku (skorygowany o 0,3 punktu procentowego od kwietniowej edycji WEO). Odzwierciedla on silniejszy niż oczekiwano wzrost inwestycji. Oczekuje się, że wzrost spowolni do 3,5 procent w 2019 i 2,8 procent w średnim terminie, co jest skutkiem niekorzystnych danych demograficznych" - napisano.

Poniżej zestawienie październikowych prognoz MFW dla Polski:

październik '18 kwiecień'18
dane w proc. 2018 2019 2023 | 2018 2019 2023
|
dynamika PKB 4,4 3,5 2,8 | 4,1 3,5 2,8
CPI średnioroczna 2 2,8 2,5 | 2,5 2,5 2,5
saldo C/A w proc. PKB -0,8 -1,3 -1,5 | -0,9 -1,2 -2,1
stopa bezrobocia 4,1 4 | 4,1 4
Deficyt strukturalny -2 -2,1 -1,5 |