W ofercie znajdą się papiery serii: OK0720 / PS0424 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528/ WS0447 (zapadające odpowiednio: w 2020 r., 2024 r. - dwie serie, 2028 r. - dwie serie i 2047 r.).

Wcześniej resort poinformował, że na przetargu 6 października zaoferuje papiery serii OK0720 / PS0424 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 / oraz ewentualnie inne obligacje typu WS albo IZ o wartości 3 000 - 6 000 mln zł.

Ministerstwo informowało wcześniej, że do końca września 2018 r. sfinansowane zostało 81% tegorocznych potrzeb pożyczkowych.