Inflacja konsumencka spowolni do 1,9% r/r we wrześniu z 2% r/r w sierpniu, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"We wrześniu 2018 roku oczekiwany jest wzrost cen żywności, wynikający z czynników o charakterze sezonowym, wzrost cen odzieży i obuwia oraz stabilizacja cen w transporcie. W ocenie MPiT, we wrześniu 2018 roku ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosną o 0,2% wobec sierpnia, natomiast roczny wzrost cen powinien wynieść 1,9%" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 2% r/r w sierpniu wobec 2% r/r w lipcu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w sierpniu.