Obecny poziom stóp proc. sprzyja utrzymaniu gospodarki Polski na ścieżce zrównoważonego wzrostu - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Leszek Skiba.

Dynamika PKB w Polsce utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. W I kw. 2018 r. wyniosła 5,2 proc. rdr.

"(...)Ponadto bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce, a zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - napisał Skiba.

"Stopa referencyjna NBP kształtuje się obecnie na poziomie 1,5 proc., a więc znacznie powyżej 0 proc., co pozostawia władzom monetarnym możliwość manewru w sytuacji pogorszenia sytuacji makroekonomicznej" - dodano.

Skiba napisał, że w sektorze bankowym utrzymuje się znacząca nadpłynność, która jest absorbowana przez NBP w ramach operacji otwartego rynku.

"Ograniczenie skali tych operacji również prowadziłoby do złagodzenia warunków monetarnych w polskiej gospodarce" - napisał.