W III kwartale 2018 r. nastąpiła poprawa trendu koniunktury w sektorze budowlanym w ujęciu rdr - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) wyniósł 24,0 pkt., wyżej o 7,7 pkt. rdr, lecz niżej o 4,6 pkt. w ujęciu kdk.

"Negatywne wyniki nadal dotyczą zakładów zatrudniających do 20 osób, w tym firm prywatnych zatrudniających do 10 pracowników, odnotowane w zakresie poziomu produkcji, wykorzystania mocy produkcyjnych, sytuacji finansowej, zatrudnienia oraz nakładów inwestycyjnych" - napisano w raporcie.

"W porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpiły istotne zmiany w układzie barier, ograniczających aktywność zakładów budowlanych. Największe zmiany dotyczą: zbyt wysokich cen surowców i materiałów - udział zakładów wskazujących tę barierę zwiększył się o 14 punktów procentowych, niestabilnych przepisów prawnych - wzrost o 9 punktów, oraz nadmiernych obciążeń podatkowych - wzrost o 7 punktów" - dodano.

Z badania IRG SGH wynika również, że obecnie 66 proc. zakładów często lub bardzo często boryka się z problemem znalezienia pracowników o wysokich kwalifikacjach, wyżej o 5 pkt. proc. rdr.

Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach występują obecnie w 61 proc. zakładów vs. 48 proc. rok wcześniej.

"Ten problem jest najbardziej dotkliwy w grupie zakładów zajmujących się wznoszeniem budynków (PKD 41), w której dotyczy 78 proc. zakładów (43 proc. rok temu (...))" - napisano.