Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych na świadczenie nowej usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach - tzw. zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM – Approved Reporting Mechanism) - poinformował KDPW w komunikacie.

Jak wyjaśnia komunikat, posiadając status ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia usługi pośrednictwa w raportowaniu o transakcjach w całej Unii Europejskiej.

"Usługa ARM polega na pośrednictwie w raportowaniu do organów nadzoru informacji o szczegółach transakcji, zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia MIFIR" - czytamy w komunikacie.

"Uproszczone modele raportowania transakcji pozwalają uczestnikom na znaczne ograniczenie wolumenu przekazywanych danych w procesie wypełniania obowiązków zgodnie z rozporządzeniem MIFIR" - tłumaczy cytowany w komunikacie Sławomir Panasiuk, wiceprezes Zarządu KDPW.

"Dla KDPW uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usługi ARM to przede wszystkim kolejny element budowanego, zgodnie z naszym celem strategicznym, zintegrowanego portfela usług wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego. Podobnie jak wszystkie nasze kluczowe usługi, także ARM oferowany jest klientom w całej Unii Europejskiej. Przekazywanie zgłoszeń przez ARM dokonywane jest do organu nadzoru właściwego ze względu na siedzibę podmiotu zobowiązanego do raportowania. W chwili obecnej KDPW pośredniczy w przekazywaniu zgłoszeń, oprócz polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, także do jej odpowiedników na Malcie, w Portugalii i Wielkiej Brytanii, a w miarę potrzeb rynku – także do innych nadzorów w przyszłości" - dodaje cytowany w komunikacie drugi wiceprezes Zarządu KDPW Michał Stępniewski.