Firmy nie widzą swojej winy w tym, że nie płacą odbiorcom na czas - wynika z badania zleconego przez BIG InfoMonitor. Przedsiębiorcy nie dostrzegają też, jak dodano, zależności między zatorami płatniczymi a jakością zarządzania firmą.

Jak wskazano, przedsiębiorstwa uważają, że "pętla nieterminowości wynika z nieterminowości". Dłużnicy nie płacą, bo im też nie płacą (uważa tak 50 proc. badanych). Albo nie płacą, ponieważ mają stały problem z utrzymaniem płynności (31 proc.). Tę ostatnią opinię częściej wyrażają firmy handlowe.

Co czwarty przedsiębiorca, a jeszcze częściej firmy usługowe oceniają natomiast, że nie płacenie, to strategia biznesowa, która sprowadza się do kredytowania kosztem innych. Firmy usługowe oraz producenci uważają też częściej niż reszta respondentów, że ich opóźniający płatności kontrahenci są niewypłacalni. Wśród ogółu badanych na tę przyczynę wskazał niemal co ósmy. "Zaledwie 1,5 proc. ankietowanych zauważa, że sedno problemu może tkwić w złym zarządzaniu firmą przez właścicieli" - podkreśliło BIG.

Niemal 7 proc. do ponad 8 proc. firm wskazuje ponadto, że opóźnienia wynikają ze skomplikowanych procedur płatności, a także błędów na fakturach, czyli elementów niezależnych od "moralności płatniczej i kondycji finansowej".

Jak wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, gdy dochodzi do kumulacji zobowiązań, a na koncie jest za mało pieniędzy przedsiębiorcy opóźniają płatności innym. Według badania zdarza się to ponad połowie przedsiębiorstw (53 proc.). Swojemu dostawcy towarów czy usług 7 na 10 firm zapłaci na samym końcu, czyli po terminie.

"Uzyskane wyniki sugerują, że na rynku istnieje swoista akceptacja tego stanu rzeczy i dosyć powszechne wręcz zrozumienie dla praktyki niepłacenia na czas. W efekcie prowadzący biznes przestają poczuwać się do odpowiedzialności za skutki jakie wnoszą zatory płatnicze do firmy" - powiedział PAP Grzelczak. Dodał, że przedsiębiorcy mają tendencję do przenoszenia ciężaru przyczyn takiego stanu "na zewnątrz". "Nie wiążą tego w ogóle z jakością zarzadzania firmą czy pieniędzmi" – zaznaczył Grzelczak.

Według BIG faktury od kontrahentów to w przypadku kumulacji płatności, zobowiązanie spłacane jako ostatnie przede wszystkim przez firmy produkcyjne. Przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, mają wobec swoich dostawców większy respekt i częściej niż wynika z przeciętnych wskazań, decydują się "przesunąć" na koniec kolejki gazownię i elektrownię niż kooperanta. Handlowcy na listę płatności regulowanych bez pośpiechu dodają także czynsz. Natomiast mikro podmioty częściej niż reszta podają, że w ostatniej kolejności spłacają rachunki za telefon.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Badanie "Skaner MSP, wśród mikro, małych i średnich firm" przeprowadził w maju 2018 r. na zlecenie BIG InfoMonitor Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research. Zrealizowano je na reprezentatywnej próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych.