Ryzyka dla prognoz makroekonomicznych dla Polski wynikają głównie z czynników zewnętrznych, jednak po ich przeanalizowaniu nie ma powodów do zmiany finalnych szacunków dynamiki PKB w 2019 roku - powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba.

"Ryzyka, jeśli chodzi o gospodarkę, są zewnętrzne, w tym spory handlowe między USA, Chinami, UE. (...) Są to też zjawiska związane z tym, jak będzie wyglądała polityka pieniężna, jak będzie rzutowała na gospodarki wschodzące" - powiedział podczas czwartkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego Skiba.

"Te rzeczy bierzemy pod uwagę, ale one są w sferze ryzyk, ich prawdopodobieństwo bezpośredniego rzutowania na 2019 r jest ograniczone. Oczywiście - jeśli się wydarzą - będą miały silny wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce. (...) Ale po przeanalizowaniu nie widzimy powodów, żeby zmieniać finalną prognozę dynamiki PKB" - dodał.

Założenia do budżetu na 2019 r. przewidują, że dynamika PKB wyniesie 3,8 proc.

Wiceminister finansów dodał, że krajowe ryzyka - takie jak napięcia na rynku pracy - nie stanowią większego zagrożenia dla prognoz makroekonomicznych.