Średnia dzienna wartość obrotu akcjami na GPW w ramach arkusza zleceń osiągnęła w czerwcu 2018 r. poziom 797,1 mln zł, o 7,9 proc. mniej niż rok wcześniej - poinformowała giełda w komunikacie.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 17,7 mld zł w czerwcu 2018 r., czyli o 41,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2018 r. o 7,9 proc. rdr, do poziomu 16,7 mld zł.

Kapitalizacja 424 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 569,33 mld zł.

W czerwcu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w czerwcu 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 15,3 proc. rdr do 149,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w czerwcu wzrosła o 28,9 proc. rdr i wyniosła 144,6 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł w czerwcu 2018 r. 896,1 tys. szt., o 16,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w czerwcu 2018 r. 504,4 tys. szt., co oznacza spadek o 2,4 proc. rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 163,1 proc. do poziomu 267,6 tys. szt. wobec 101,7 tys. szt. w czerwcu 2017 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,1 mld zł na koniec czerwca 2018 r. wobec 61,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w czerwcu 2018 r. o 7,8 proc. rdr, do 228,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w czerwcu 29 mld zł i była o 44,3 proc. niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2018 r. wyniósł 18,4 TWh, co oznacza wzrost o 111,3 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 138,1 proc. rdr do poziomu 16,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w czerwcu 2018 r. 10 TWh, o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 22,1 proc. do poziomu 0,7 TWh. Natomiast wzrost o 9,9 proc. do poziomu 9,2 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w czerwcu 2018 r. 5,4 TWh, co oznacza wzrost o 32,5 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 31,9 proc. rdr osiągając w czerwcu 2018 r. poziom 17 ktoe.