"Jeżeli byśmy chcieli zachować elastyczność w prowadzeniu polityki pieniężnej, to też nie można odrzucać scenariusza obniżek stóp procentowych. Generalnie jestem za stabilnością stóp procentowych. Uważam, że obecny poziom jest stosunkowo niski. Natomiast i tak uważam, że ten poziom jest korzystny dla gospodarki" - powiedział Łon.

"Gospodarka rozwija się bardzo dobrze, jest szybkie tempo wzrostu gospodarczego. Uważam natomiast, że trzeba się przygotować na scenariusz mniej korzystny. Gdyby doszło do spowolnienia koniunktury gospodarczej i wyhamowania wskaźników nastrojów konsumentów, to rzeczywiście można rozważać również obniżki stóp procentowych. (...) Ale jak mówię, w tej sytuacji stabilny poziom stóp procentowych jest naszym atutem, mamy ten komfort, że póki co takich działań nie potrzebujemy" - dodał.