Jak podaje BIEC, to już drugi miesiąc wyraźnego załamania wskaźnika, w czasie którego stracił on łącznie 3,8 punktu w stosunku do swego ostatniego lokalnego maksimum.

"Na razie trudno powiedzieć na ile to załamanie sygnalizuje odwrót od dotychczasowych pozytywnych tendencji i jest zwiastunem nadchodzącej dekoniunktury. Niewątpliwie ostatnie spadki wskaźnika odzwierciedlają schłodzenie koniunktury gospodarczej u naszego największego partnera zagranicznego, jakim są Niemcy. Zarówno PMI dla gospodarki niemieckiej, jak i wskaźniki IFO i ZEW uległy znacznemu pogorszeniu w ostatnich trzech miesiącach" - napisano w komentarzu.

"Ponadto do spadku WWK przyczyniły się wartości składowych pochodzących z badań koniunktury GUS. W styczniu br. uległy one gwałtownej poprawie, niespotykanej w dotychczasowej historii badań. GUS nie skomentował tych nadzwyczajnych wzrostów. Bez względu jednak na ich przyczynę, obecnie wszystkie składowe WWK pochodzące z badań koniunktury ulegają pogorszeniu" - dodano.